Miljømålsætning Miljøpolitik

ReinhardOil.dk ApS udpeger, i samarbejde med vore underleverandører, konkrete indsatsområder til reduktion af vore produkters miljøpåvirkninger.

I ReinhardOil.dk ApS valg af leverandører indgår miljø som en parameter.

Reinhard Oils sortiment skal være medvirkende til udbredelsen af mere miljøvenlige smøremidler og forbedring af fødevaresikkerheden i.f.m. smøremidler

ReinhardOil.dk ApS miljømålsætning tilsendes vore vigtigste underleverandører.

ReinhardOil.dk ApS vil reducere vore indirekte miljøpåvirkninger. De indirekte miljøpåvirkninger er de påvirkninger, som stammer fra fremstilling, brug og bortskaffelse af vore produkter.

Primært vil vi fokusere på vore smøremidler, bl.a. gennem medlemskab af Mineralolie Brancheforeningens (MB) Miljøpulje for indsamling af spildolie, og på siliconeprodukter.

ReinhardOil.dk ApS skal udarbejde konkrete handlingsplaner til hvert enkelt indsatsområde.

ReinhardOil.dk ApS skal drage omsorg for, at vore medarbejdere og samarbejdspartnere  udviser en høj grad af miljøbevidsthed.

ReinhardOil.dk ApS skal fremstå som en miljøbevidst virksomhed overfor alle interesseparter.

ReinhardOil.dk ApS skal overholde relevante lovkrav og tiltrådte kutymeregler

ReinhardOil.dk ApS skal løbende reducere miljøpåvirkningerne fra vore produkter og handlinger i øvrigt.

Det skal bl.a. ske  ved at gøre en extra indsat for at promovere vore miljøvenlige , miljøtilpassede og fødevare godkendte produktserier, hvor det er muligt.

ReinhardOil.dk ApS medarbejdere skal kende vigtigheden af at handle som beskrevet i vore ledelsessystem. Dette skal sikres gennem information, kommunikation og uddannelse.


ReinhardOil.dk ApS er medstifter af Mineralolie  Brancheforeningens  Miljøpulje, der varetager indsamling af spildolie hos medlemmernes kunder. En ordning branchen og vi er stolte af og som løser et meget stort miljøproblem.

Version 2011-01G

   

Sun Oil Companys 7 mastede stål tanker bygget med dobbelt bund